Зстраховки

Спиид ООД, е представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР И ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК „KAROLL STANDARD“

  

 За контакт: гр. София
ул.Житница 33 (метанстанция АКТА)
тел: 0878 87 07 83
e-mail: karoll_pironeva@abv.bg

 Видове Застраховки

Автомобилни застраховки

Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина имуществени  или неимуществени вреди на трети лица.

Лимитите до които застрахователите покриват причинените вреди са законово регламентирани и са еднакви за всички застрахователи:

За събития, настъпили на територията на Р.България:
До 1 000 000 лева, за всяко събитие в случай че има едно пострадало лице.

До 5 000 000 лева, за всяко събитие за 2 и повече пострадали лица.

До  1 000 000 лева за всяко събитие за причинени имуществени вреди.

За всички събития настъпили на територията на държавите страни членки на Европеският съюз се прилагат законово  приетите лимити на отговорност за всяка държава на която е настъпило ПТП
Цената на застраховката се определя по тарифи на застрахователните дружества и се определя от следните фактори:

  • Регистрация на автомобила
  • Вид
  • Обем на двигателя / тонаж /брой места
  • Адрес населено място на собственика
  • Възраст на собственика
  • Шофьорски стаж
  • Причинени щети през последните 5 години
  • Деклариран Район на управление  България/ България и ЕС / България и страни членки на споразумението Зелена карта

При платена застрахователна премия, за деклариран район на управление България и ЕС, се издава сертификат – Зелена Карта, чрез който водача удостоверява за наличието на валидна  застраховка пред компетентните власти в съответната държава при нужда.